Energianvarastointijärjestelmät

ZBP ja ZBE vievät tilaa vain 1,5 m2, eli ne ovat
70 prosenttia pienempiä ja kevyempiä kuin perinteiset generaattorit.
Pienempi koko on suurelta osin litiumioniakkujen ansiota, ja juuri se
tekee laitteista erittäin monikäyttöisiä. Näiden tehokkaiden
energianvarastointijärjestelmien käyttöikä on yli 40 000 tuntia, mikä
tarkoittaa myös erittäin alhaisia kokonaiskustannuksia.

Kaikki keskikokoiset ja suuret energianvarastointijärjestelmät voivat toimia sekä hybriditilassa että itsenäisesti, juuri ZBP ja ZBE ovat kuin luotuja tiettyihin käyttökohteisiin.
Kokonsa
ja kapasiteettinsa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti etäisten
kohteiden televiestintätarpeisiin, ja kaupunkirakentamisessa niitä voi
käyttää tasoittamaan käyttöhuippuja ja alhaisia kuormia. Näitä
energianvarastointijärjestelmiä voi käyttää myös päästöttömissä ja
meluherkissä ympäristöissä, joihin generaattoreilla ei ole asiaa. Ja
tietysti ZBP ja ZBE voivat myös varastoida energiaa uusiutuvista
lähteistä. 

ZBC-mallit voi yhdistää uusiutuviin energianlähteisiin, kuten
aurinkopaneeleihin, välitöntä tai myöhempää käyttöä varten. Ne voivat
myös toimia mikroverkon ”aivoina”, jolloin ne varastoivat ja
hallinnoivat eri lähteistä tulevaa energiaa ja säätelevät mikroverkon
osien kuormia.

Hakutulokset